Regler och förutsättningar för att deltaga


Generella förutsättningar:

Endast KoHFs medlemsföretag får tävla med sina produkter.

Är du inte medlem - här finns ansökan https://www.kohf.se/om-kohf/medlemskap-2

Produkten måste vara lanserad i Sverige under 2019.

Kategoritillväxt och kommersiell framgång via nytänkande inom produkt, design eller marknadsföring är ett huvudkriterium inom alla kategorier. Med prisklasser avses konsumentpriser.

Hårprodukter i kategori “frisör” gäller varumärken som har sin huvudsakliga försäljning via frisörsalonger.

Anmälningsformuläret för deltagande företag sänds automatiskt till KoHF dock skall en frilagd bild skickas separat till Anneli.hakansson@ktf.se.

Observera att det är fyra olika jurygrupper med olika kategorier att bedöma, se resp juryflik.

Följande begränsningar finns för deltagande:

a. Inga presentkartonger, blandade kit
b. Inga nya färgnyanser i existerande serier
c. Inga nya storlekar av existerande produkter
d. Inga gamla produkter i nya förpackningar, men ny förbättrad flaska eller applicering är ok
e. Inga limited editions (regeln gäller för anmälningar hösten 2019)

Endast en produkt får anmälas per formulär.

Produkterna faktureras efter anmälan och fakturorna skall vara betalda för att produkterna skall bedömas.

Eventuell överklagan på inskickade bidrag och nomineringar skall göras senast 20 mars 2020.

Nominerade produkter kommer att granskas av KoHF - att både EU och svenska förordningar uppfylls.

Följande kommer att kontrolleras;

  • att kraven enligt EU-förordning 1223/2009 samt att kraven enligt den svenska förordningen 2013:413 om språkkrav beaktas. Generellt, men specifikt avseende artikel 19.1.d produktens funktion samt 19.1.f Försiktighetsåtgärder.

  • att kraven enligt EU-förordning 655/2013 beaktas. Produktkontrollens avsikt här är att få ett indikativt utslag om troliga lagöverträdanden än att subjektivt avgöra fel.

  • att kraven enligt den svenska föreskriften MSBFS 2010:8 om aerosolbehållare uppfylls

  • att eventuella krav om förbud enligt REACH om en ingrediens användning i kosmetiska produkter uppfylls

I år kommer man endast kunna anmäla kemtekniska produkter som “grundbidrag”* förutom i kategori Årets svenska produkt.

*Grundbidrag - skickar man foundation med pensel är det foundation som bedöms inte penseln, denna kan alltså inte tävla enbart själv.