Sponsorer

För oss handlar sponsorskap om samarbeten och om att tillsammans med våra sponsorer hitta lösningar för relevant och rolig aktivering och exponering. 

Vi ser sponsring som den bästa relations- och associationsmarknadsföringen och vi skapar unika paketeringar utifrån våra sponsorers behov och önskemål kopplat till våra möjligheter. Ett bra samarbete ger affärsnytta för våra sponsorer samtidigt som det förstärker upplevelsen för vår målgrupp - både före, under och efter vårt galaevent.

Vill du veta mer hur du kan bli en del av Swedish Beauty Awards? 

Kontakta oss genom våra sponsoransvariga:

Malin Wiktorsson - malin.wiktorsson@mirati.se

Thomas Suneson - thomas@lwts.se